VERBINDEND GEZAG®

Home / VERBINDEND GEZAG®

‘Verbindend Gezag® is een methodiek voor het onderwijs om de krachtige verbinding tussen ouders, school en leerling op een systematische manier vorm te geven.’

Verbindend Gezag®

Hoe behoud je als leerkracht of directeur het gezag en blijf je in verbinding? De druk in het onderwijs neemt toe en veel leerkrachten en directeuren worstelen met pedagogische en gezagsvraagstukken. Hoe kan je goed vorm geven aan een krachtige verbinding tussen ouders, school en leerling? Verbindend gezag® biedt een antwoord. Binnen het onderwijs begeleiden wij (Eefke Faasen en Erik Faasen) klassen, teams en scholen vanuit het gedachtengoed van Verbindend gezag®.

Wat is het?

De naam ‘Verbindend gezag’ is bedacht door mw. Eliane Wiebenga (klinisch psycholoog en systeemtherapeut, Lorentzhuis te Haarlem). Andere benamingen zijn ‘Nieuwe autoriteit’ en ‘Geweldloos verzet’ van Haim Omer. Dit gedachtengoed gaat er kort gezegd vanuit dat het bij probleemgedrag van belang is dat de relatie tussen de leerkracht en de leerling wordt hersteld.

Leidend bij dit gedachtengoed is het besef dat we geen directe controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle op ons eigen gedrag en de interventies die we kunnen inzetten. Het is aan de ander om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dit betekent dat er vooral aandacht zal zijn voor de houding van de leerkracht, het is een indirecte manier om gedragsverandering bij de leerlingen te bewerkstelligen. Bij de traditionele autoriteit was directe gehoorzaamheid van de leerling een bewijs voor het hebben van gezag. Bij Verbindend gezag® wordt geen directe gedragsverandering verwacht, maar juist een geleidelijke.

De leerkracht ontleent zijn/haar gevoel van eigenwaarde en het ervaren van gezag niet langer op basis van directe gehoorzaamheid van de leerling, maar op basis van diens eigen houding en gedrag. De leerkracht voelt zich gesteund door een team, beschikt over zelfcontrole, blijft volhouden en weet dat hij later op een geschikt moment zal terugkomen op het ongewenst gedrag van een leerling m.b.v. verschillende interventies (‘het ijzer smeden als het koud is’).
 
De school is verantwoordelijk voor het functioneren van kinderen op school, ouders zijn thuis verantwoordelijk voor hun kinderen. Het is belangrijk dat ouders betrokken worden bij dit traject en dat hun gevraagd wordt de school actief te steunen, ten behoeve van hun kinderen.  De boodschap naar het kind luidt: “Het is onze plicht als leerkracht om te zorgen dat het goed met je gaat. We zullen dan ook alles doen wat binnen ons vermogen ligt om ons te verzetten tegen problematisch gedrag dat jouw ontwikkeling schaadt.

Wat doen we?

Op verschillende niveaus bieden wij begeleiding aan om te leren denken en handelen vanuit Verbindend gezag®. Preventief werken we vanuit “Bouwen aan jezelf en aan de groep” met klassen aan weerbaarheid en groepscohesie. Wanneer er sprake is van een onveilige situatie of een leerkracht die de grip op de groep verliest schalen we op  naar “Verbindend gezag in klas”. Ook schoolbreed of op bestuursniveau wordt Verbindend gezag® ingezet om het pedagogische klimaat te versterken.