VISUEELTEAMWORK®

Home / VISUEELTEAMWORK®

‘Onze methode is gebaseerd op de visie dat ieder mens zijn eigen talenten wil vormgeven, deel wil uitmaken van een team en zijn eigen koers wil bepalen.’

In hoeverre is de klanttevredenheid verbeterd? Waardoor is de winst gestegen? In welke mate is men beter gaan samenwerken? Hoe hoog is de betrokkenheid van de eigen medewerkers? Vaak hebben organisaties niet echt zicht op de bedrijfsresultaten of patronen erachter. VisueelTeamwork® maakt enerzijds teamresultaten inzichtelijk en anderzijds leert men om in een cultuur van openheid, kwetsbaarheid met elkaar te verbinden de productieve discussie te voeren.

Het is meer dan een praktische methodiek om teams en teamresultaat te ontwikkelen. Om processen, communicatie en rendement binnen organisaties te verbeteren werken wij, Frank Scherrenberg en Erik Faasen, met de methodiek VisueelTeamwork®.

wat?

Onze methodiek kent vijf samenhangende aspecten. De collectieve ambitie staat centraal en zorgt voor focus. We verbinden het teamresultaat zichtbaar en bespreekbaar met de prestaties en het gedrag van het team én het individu. Het succes van elk team én van elk teamlid zit in de onderlinge raakvlakken waarbij elk teamlid eigenaar van het eigen deel én verantwoordelijk voor het geheel is. Uitgangspunt is dat het systeem (werkwijze, structuur) grotendeels het gedrag en de prestaties bepaalt. Traditioneel worden prestaties en gedrag aan de persoon gekoppeld zonder (goed) te kijken welke invloed de organisatie, het proces of het systeem hierop heeft.

Structureel veranderen van het systeem zorgt voor continu leren en groeien en voor blijvend andere prestaties en gedrag. Dit vraagt om het ter discussie stellen van de overtuiging waarop de huidige werkwijze gebaseerd is. Dit betekent voor de hele organisatie een transitie en cultuurverandering.

Harde én zachte kant

VisueelTeamwork® maakt deze vijf aspecten zichtbaar én bespreekbaar. Het verbindt de harde kant (zichtbaar en bespreekbaar maken van processen, prestaties en gedrag) met de zachte kant (communicatie en competenties) van samenwerken. Resultaat is dat teamleden zich met elkaar en met het teamresultaat verbonden voelen (verbinden). Er ontstaan zelflerende en zelf-organiserende teams.

Samen met Frank Scherrenberg begeleiden wij teams en organisaties in deze weg van verandering.